image banner
Thông báo về việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số

Thông báo về việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người

dân tộc thiểu số

 

Ngày 07/12/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc BốY, dân tộc Lô Lô...) đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế Cụ thể:

1. Mức hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi là 50% mức đóng bảo hiểm y tế; người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...) là 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Người thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ đóng BHYT thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

BHXH huyện xin Thông báo để người dân thuộc diện được hưởng hỗ trợ trên liên hệ với BHXH huyện; UBND thị trấn Phố Lu hoặc nhân viên của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để được hướng dẫn thực hiện.

                                     

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập